mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.
 • Home
 • Actuele beschikbaarheid
 • Blog
 • Informatiemanagement
 • Kennismanagement
 • Infographic Kennisoverdracht
 • Raakvlak kennis- en informatiemanagement
 • Wie ben ik?
 • Levensverhaal
 • Ervaring en Kennis
 • Interesses en hobbies
 • Contact
 • Projectmanagement

  Een project is kort gezegd een manier om gericht te werken aan het bereiken van een concreet doel, in beperkte tijd. Projectmanagement is alles wat je als organisatie doet om van projecten een succes te maken.

  In de praktijk bestaat projectmanagement vaak uit een aantal onderwerpen:

  1. Keuze voor een projectmanagementmethodiek die de aanpak van projecten stroomlijnt.
  2. Governance van het individuele project die de verantwoordelijkheden in het project bepaalt.
  3. Een Project Management Office of projectsecretaris die de inhoudelijk betrokkenen van projecten ontzorgt.
  4. Governance op portfolioniveau die diverse projecten tegen elkaar afweegt en afstemt.

  MMVos biedt ondersteuning en advies op al deze onderwerpen. Neemt contact op voor de mogelijkheden of bekijk de voorbeelden.

  Wanneer is er sprake van een project?

  Projecten zijn er in alle soorten en maten. De definitie van project verschilt ook nogal tussen organisaties. Als het goed is zijn er wel een aantal overeenkomsten tussen die definities:

  1. Een project is tijdelijk. Zodra het doel bereikt is, is het project afgelopen. Zodra blijkt dat het doel onhaalbaar is met de beschikbare middelen wordt het project stopgezet. Wil je meer bereiken, dan is een nieuw project nodig.
  2. Een project is een bewuste en gestructureerde poging om een concreet doel te bereiken. Het doel wordt in de eerste fase van het project geformuleerd en goedgekeurd. Werkzaamheden die niet nodig zijn om het doel te bereiken horen niet bij het project.
  3. Een project heeft een opdrachtgever. De opdrachtgever bepaalt dat het project er moet komen, keurt het doel goed en verstrekt de middelen.
  4. Een project heeft een projectleider of projectmanager. Hij of zij is de opdrachtnemer van de opdrachtgever en is verantwoordelijk dat de middelen goed worden aangewend en het doel bereikt.