mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.
 • Home
 • Actuele beschikbaarheid
 • Blog
 • Informatiemanagement
 • Kennismanagement
 • Infographic Kennisoverdracht
 • Raakvlak kennis- en informatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Ervaring en Kennis
 • Interesses en hobbies
 • Contact
 • Levensverhaal

  Meekijken, meespelen, meeleren

  Mijn naam is Marieke Vos. In oktober 1980 werd ik in Drenthe geboren als jongste van zeven kinderen. Opgroeien in een groot gezin heeft zo zijn voor- en nadelen. In groep acht was ik bijvoorbeeld de enige die wist wat het woord branding betekende - en de enige die nog nooit de zee had gezien. Ik leerde door mee te kijken met mijn broers en zussen, eindeloos vragen te stellen en, wanneer hun geduld zo'n beetje op was, het zelf te mogen proberen. Zo leerde ik als zesjarige Engels door computerspelletjes als Kings Quest, gezeten naast mijn broer die informatica studeerde.

  Schrijven, politiek en organisatie

  Op de middelbare school ging ik schrijven voor de schoolkrant en werd uiteindelijk hoofdredacteur. Ik was geen uitgesproken alpha of beta, maar deed het in de breedte erg goed. Mede door deelname aan het Model European Parliament raakte ik geïnteresseerd in maatschappelijke problemen en de politiek. Ik besloot dan ook in Leiden Politicologie te gaan studeren.

  Een heel brede studie, die aansloot bij mijn neiging om de zaken van meerdere kanten te bekijken. Ik leerde er de basis van organisatietheorie, bestuurskunde, staats- en bestuursrecht, sociologie, politieke psychologie, en mijn favoriet, de politieke filosofie. Naast mijn studie leerde ik organiseren, vrienden maken en strategisch denken bij studentenspelvereniging Het Duivelsei.

  Les geven en ICT

  Tegen het einde van mijn studie besloot ik mijn liefde voor democratie om te zetten in een praktische bijdrage: leerlingen bij Maatschappijleer aanleren hun eigen mening te vormen en te verdedigen, zodat ze als volwaardig burger deel kunnen nemen aan de maatschappij. De lerarenopleiding leerde me enorm veel over mezelf en over het proces van leren en kennisdeling.

  Als docent en in stages kwam ik zo binnen in een viertal verschillende onderwijsorganisaties. Wat me opviel was hoe anders ICT werd opgepakt en hoeveel kansen hier nog lagen om het administratieve werk te verlichten, leerlingen te motiveren en betere toetsen te maken. Tegelijk merkte ik dat ik niet fulltime in het onderwijs wilde werken. Ik miste het gesprek op niveau met collega's, waar nauwelijks tijd voor is tussen de lessen in. Daarnaast smeed ik het liefst een persoonlijke band met mijn leerlingen, hetgeen bij 10 of 12 klassen maal 25 of 30 leerlingen nauwelijks te doen is.

  Informatie- en Kennismanagement

  Op zoek naar een nieuwe roeping kwam ik een traineeship tegen dat mijn behoefte een bijdrage te leveren aan de maatschappij koppelde aan mijn affiniteit voor ICT en de behoefte complexe problemen aan te pakken. Bij PBLQ Het Expertise Centrum werd ik een verbinder op het raakvlak van ICT, management en overheid. Ik merkte al snel dat de rol van adviseur me enorm beviel: ik kan mijn eigen kracht inzetten om mijn opdrachtgever te helpen het voor hem juiste besluit te nemen. Mijn kracht is hier dat ik snel nieuwe kennis kan opdoen en analyseren, de verschillende opties helder presenteer en ze toets aan de door de opdrachtgever aangegeven prioriteiten.

  Mijn interesse in leren en onderwijs is tijdens de Master Public Information Management uitgegroeid naar een interesse in hoe kennis in de praktijk wordt opgebouwd, gedeeld, bewust overgedragen en geborgd. Ik onderzocht als afstudeeronderzoek welke factoren een rol spelen voor het succes van informatie- en kennisoverdracht bij opvolging of vervanging. De belangrijkste conclusies staan in deze infographic. Ik analyseerde kennisdeling en kennisborging in verschillende organisaties en dacht mee hoe je moderne tools voor communicatie en samenwerking kunt inzetten om dit te ondersteunen. Kennis opdoen en delen zit bij mij in het bloed, maar dat geldt lang niet voor iedereen. De kunst is om kennisdeling nodig, nuttig, gemakkelijk en leuk te maken, ook voor mensen die liever 'gewoon doorwerken.'


  Nieuw hoofdstuk

  En nu sta ik hier, september 2014, als eigen baas.

  Klaar om de adviezen en ondersteunende werkzaamheden die ik na mijn traineeship alleen onbetaald heb kunnen uitvoeren te 'vermarkten,' zoals de weinig aantrekkelijk term luidt. Als je geïnteresseerd bent kijk dan verder op deze website of neem even contact op. De beste manier om iemand te leren kennen blijft toch in eigen persoon, één op één. Neem dan ook gerust vrijblijvend contact met me op.