mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Kennisopbouw

Elke organisatie en afdeling zou een concreet plan moeten hebben voor noodzakelijke kennisopbouw. Het uitgangspunt is hier de kennisstrategie: welke kennis is er nodig om je doelen te behalen? Alle kennis die je nodig hebt, maar nog niet in huis hebt, moet je opbouwen of inkopen.

Formele kennisopbouw in leerprogramma's

Formele kennisopbouw is vooral geschikt als de kennis die je nodig hebt buiten de organisatie (of op andere afdelingen) ruim beschikbaar is. meer lezen

Voorbeelden zijn kennis over standaardsoftware, bestaande wetgeving of een bepaalde projectmanagementmethode. Keuzes binnen formele kennisopbouw zijn bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, stages lopen in een ander onderdeel van de organisatie, of een speciaal voor jullie samengesteld trainingsprogramma.

Als kennis meer specialistisch is zijn er vaak minder mogelijkheden voor formele kennisopbouw, omdat de opleiding of training simpelweg niet voorhanden is. Misschien loopt er elders in de organisatie iemand rond die deze expertise wel heeft. In dat geval is kennisdeling de beste optie. Dit kan één op één, bijvoorbeeld in een meester-gezel constructie, of door de expert workshops, presentaties of demonstraties te laten geven aan meerdere deelnemers. Als je zelf geen expert hebt, kijk dan eens rond bij partnerorganisaties of maak kennisdeling deel van je contracten voor externe inhuur.

Informele kennisopbouw in de dagelijkse praktijk

Wanneer het medewerkers ontbreekt aan bepaalde ervaring of vaardigheden is de beste leerweg vaak oefenen in de praktijk. meer lezen

Een flink deel van de kennis die de organisatie nodig hebt bestaat uit vaardigheden en ervaring van medewerkers. Bewuste kennisopbouw maakt ruimte om deze in de praktijk op te doen. Laat moeilijke casussen niet uitsluitend door je seniors oplossen, anders kunnen je juniors niet doorgroeien. Dit type kennisopbouw is vaak onbewust, maar je kunt het stimuleren door bewust aandacht te besteden aan wat medewerkers leren van situaties. Denk voor ondersteuning eens aan intervisiegroepen, coaches of mentoren.

Informele kennisopbouw door buiten de dagelijkse praktijk te stappen

Naast leren in de praktijk is het belangrijk zo nu en dan buiten de dagelijkse gang van zaken te stappen en met een verse blik naar je werk te kijken. meer lezen

Vakcongressen, beursen, ketenoverleggen, organisatieoverstijgende projecten, online discussiegroepen, sponsorlopen voor een goed doel - het zijn allemaal manieren waarop je tijdelijk buiten je dagelijkse praktijk stapt. Hoewel het meestal niet het hoofddoel is van deelname leren medewerkers vaak een hoop van dit soort activiteiten. Ze hebben de kans te praten met mensen die vanuit een andere invalshoek kijken naar jullie vakgebied en processen. Ze horen over de nieuwste ontwikkelingen en hoe die andere organisaties raakt. En als ze terugkomen kijken ze met een nieuwe blik naar de dagelijkse praktijk.

Informele kennisopbouw bij geheel nieuwe onderwerpen

Er zijn onderwerpen die zo nieuw zijn, dat eigenlijk niemand er nog kennis over heeft. De impact van nieuwe wetgeving bijvoorbeeld, voor dat deze definitief is ingevoerd. meer lezen

Nieuwe technologie, of nieuwe toepassingen er van. Of de invloed van internationale politieke gebeurtenissen op een hele bedrijfstak. Dit soort kennis zal nooit volledig zijn. Maar je kunt de opbouw er van wel stimuleren. Bijvoorbeeld door medewerkers actief deel te laten nemen aan fora, congressen, belangenverenigingen, voortrajecten bij wetgeving en pilotprojecten. Of door een deel van de werktijd te reserveren voor experimenten en probeersels waarvan niet van te voren te voorspellen is wat de uitkomst is.

Inkoop van kennis

Je hoeft kennis niet altijd zelf op te bouwen. meer lezen

Het inkopen van kennis is een legitieme keuze als je deze niet vaak nodig hebt, ze niet past bij de primaire processen en/of je medewerkers niet over de juiste achtergrond of competenties beschikken om ze snel op te bouwen. Maak deze keuze bewust, op basis van je kennisstrategie. En kijk elk jaar of er iets is veranderd: wanneer je merkt dat je bepaalde kennis regelmatig inkoopt begint het wellicht verweven te raken met je primaire proces.