mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Kennisinventarisatie

Als er iets fout gaat op de werkvloer ligt dat vaak aan een mismatch van de beschikbare kennis met de benodigde kennis. Een situatie wordt verkeerd ingeschat, een client doorverwezen naar de verkeerde specialist of een contract wordt ondertekend waar later gebreken in blijken te zitten. Vaak ontbreekt de kennis niet geheel, maar is niet op de juiste plek beschikbaar. Of een medewerker baseert zijn besluiten op kennis die verouderd is, achterhaald door nieuwe ontwikkelingen.

Als je bewust wilt sturen op kennis is de eerste stap te inventariseren welke kennis waar aanwezig is. Dit doe je in parallel met het opstellen van je kennisstrategie. De strategie geeft aan waar je heen wilt, de inventarisatie waar je nu staat.

Kennisinventarisatie kan alleen in interactie

Een kennisinventarisatie doe je in gesprek met je medewerkers. Het invullen van lijstjes is geen afdoende substituut voor interviews, workshops en/of groepsdiscussies. meer lezen

Dat komt omdat je je zelf vaak niet bewust bent welke kennis je precies bezit. Het is voor jou zo gewoon, dat je er niet meer over na denkt. Pas als anderen doorvragen naar hoe je je besluiten neemt, waarom je iets op een bepaalde manier aanpakt of met wie je in bepaalde gevallen overlegt ga je er zelf over nadenken.

Ook als het gaat om de vraag welke kennis nog ontbreekt is het goed mensen actief te laten nadenken voor ze antwoord geven. Een werkende insteek is te vragen naar zaken die fout gegaan zijn de laatste tijd en of die voorkomen kunnen worden. Of wanneer ze advies vroegen aan een collega, maar die ook geen raad wist.

Kennisinventarisatie geeft ook risico's en kansen weer

Een goede kennisinventarisatie geeft meer dan een lijstje met kennisgebieden en kennishouders. meer lezen

Het benoemt waar kennis wel in de organisatie aanwezig is, maar niet op de juiste plek wordt toegepast. Het geeft aan welke kennis totaal ontbreekt, verouderd is of niet genoeg de diepte in gaat. Het geeft aan waar kennis bedreigd wordt, bijvoorbeeld doordat er maar één kennishouder is of doordat de kennishouders de kennis nauwelijks gebruiken. En het gaat in op de manieren waarop kennis nu wordt opgebouwd, gedeeld en geborgd. Weten collega's van elkaar hoeveel verstand ze hebben van bepaalde zaken? Durven medewerkers toe te geven dat ze een vaardigheid niet beheersen, een begrip niet kennen of niet zeker weten wat een bepaalde afdeling eigenlijk doet? Als je dit soort dingen niet weet kun je niet goed sturen op een betere kennisopbouw, kennisdeling of kennisborging.