mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Ervaring in organisaties

Als adviseur informatiemanagement / kennismanagement / projectmanagement werkte ik voor:

 • PBLQ HEC (primaire werkgever)
 • Logius (detachering, o.a. ontwerpen leveranciersevaluatie voor de afdeling Leverancier- & Contractmanagement, Inkoop en Juridische Zaken)
 • Calibris (detachering, o.a. projectleider Professionalisering Interne Distributie Extern Nieuws)
 • Kamer van Koophandel Nederland (detachering, o.a. projectcontroller voor ca. 45 ICT-projecten)
 • Netwerk Ambtenaar 2.0 (lid)
 • ICTU (zzp-opdracht bij DigiMelding)
 • PBLQ alumninetwerk (adviseur Revitalisatie Alumninetwerk)
 • Slimmer Netwerk, Doetank Kennisbehoud Publieke Sector (lid doetank)
 • Stichting Present Leiden (vrijwillig projectbegeleider, administratie)

 

Als schrijver, vertaler en redacteur heb ik ervaring bij:

 • Octerion Holding BV (vertaling EN-NE/NE-EN zakelijke teksten)
 • Ark Media (Vertaling EN-NE non-fictie boek)
 • Het Duivelsei (hoofdredactie verenigingsblad, schrijver spelbeschrijvingen)
 • Menso Alting College Hoogeveen (hoofdredactie schoolkrant)

 

Als interviewer werkte ik voor:

 • TNS NIPO (face-to-face interviews over zeer diverse onderwerpen)

 

In het kader van de lerarenopleiding bezocht ik:

 • ICLON Universiteit Leiden (opleider)
 • Adelbert College Wassenaar (eerste stage)
 • Hogeschool Rotterdam (tweede stage)
 • Stedelijk Gymnasium Leiden (derde stage)
 • Rijnlands Lyceum Oegstgeest (betaalde functie als docent Maatschappijleer)

 

Daarnaast werkte ik tijdens mijn studies bij:

 • LUBA Uitzendbureau
 • Post.NL