mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

 Opleidingen

Master Public Information Management, Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. PBLQ HEC.

meer lezen

Praktijkgerichte Master die de breedte van informatiemanagement in de publieke sector bestrijkt. Van informatiestromen tot uitbesteding van ICT, van de verantwoordingscyclus tot verandermanagement.

Thesis: Overdrachtelijk Gesproken, Wat houdt het vuurtje lopend? Factoren die invloed hebben op het succes van informatie- en kennisoverdracht in de publieke sector.

Master Lerarenopleiding Maatschappijleer, ICLON Universiteit Leiden

meer lezen

Praktijkgerichte master die focust op de diverse elementen van onderwijs: kennisoverdracht, presentatie en publiek spreken, werkvormen en het maken van lesmateriaal, aanleren van vaardigheden als kritisch denken en argumenteren, begeleiden en coachen van leerlingen.
Thesis: Een instrument om de effecten van waardenconflicten in het onderwijs te onderzoeken.

Doctoraal Politicologie, Universiteit Leiden

meer lezen

Brede master die de onderwerpen politiek, bestuur en maatschappelijk middenveld vanuit verschillende invalshoeken benadert: juridisch, bestuurskundig, psychologisch, historisch, economisch, sociologisch en politiek-filosofisch. Bijvakken Leren & Communiceren, Retorica & Propaganda.
Thesis: Alienation in Marx and Arendt - lack of recognition in the man-made world.

Certificaat Foundation PRINCE II, APM Group

meer lezen

Basiscertificaat voor de projectmanagement methodiek PRINCE II, die onder andere binnen overheden gebruikt wordt voor (ICT-) projecten.