mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

nov. 15, 2014

Het moet mogelijk zijn om relevante kennis over te dragen bij de overdracht van grote ICT-projecten. Maar hoe? Tips en drie voorbeelden om je aan het denken te zetten.

nov. 14, 2014

Projecten zijn tijdelijk. Uiteindelijk moet je de resultaten overdragen aan een staande organisatie. Samen met de kennis en informatie om het product te beheren, doorontwikkelen en  gebruiken. In grote ICT-projecten voor de overheid is dat vaak moeilijk.Vooral kennisoverdracht komt in de knel als je er niet expliciet tijd voor inruimt.