mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Advies & Ondersteuning bij projectmanagement

MMVos biedt advies en/of ondersteuning in projecten, bij portfoliomanagement of op het Project Management Office. Dit kunnen kortlopende opdrachten zijn of langere trajecten. Een aantal voorbeelden van de mogelijkheden:

Advies

-Advies over governance van projecten, positionering van de Chief Information Officer en/of Project Management Office, keuzes in portfoliomanagement.

-Advies over manieren om de samenhang tussen projecten te waarborgen.

-Second opinion projectvoorstel van externe partij.

-Ontwerpen passende contract- of leveranciersevaluatie.

Advies & Ondersteuning

-Optreden als projectleider voor kleine projecten.

-Workshop om relatieproblemen opdrachtgever- opdrachtnemer in kaart te brengen + plan van aanpak.

-Inhoudelijke review van projectdocumenten.

-Tekstueel- structurele review van projectdocumenten.

Ondersteuning

-Optreden als projectsecretaris.

-Professionalisering Project Management Office.

-Maken van bruikbare templates of rapportageformats op basis van gewenste inhouds- en kwaliteitscriteria.