mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Advies & Ondersteuning Kennismanagement

MMVos biedt advies en ondersteuning in alle onderdelen van kennismanagement, in korte of lange opdrachten. Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Advies

-Vertalen van doelstellingen en omgevingsfactoren naar een kennisstrategie

-SWOT-analyse cultuur en praktijk van kennisdeling

-Meedenken over incentives voor kennisdeling die passen in de organisatiecultuur

-Analyse van bestaande opleiding& ontwikkelplannen om te zien of deze passen in de kennisstrategie

Advies & Ondersteuning

-Research naar externe kennisbronnen op een specifiek kennisgebied

-Uitvoeren kennisinventarisatie voor een afdeling, project of een hele organisatie

-Optreden als neutrale interviewer om belemmeringen voor kennisdeling op te sporen in situaties waar een gespannen sfeer heerst

-Begeleiden van kennisoverdracht bij een 'leaving expert' - iemand met sleutelkennis die door pensioen of verloop de organisatie verlaat

Ondersteuning

-Maken van booklet met tips voor kennisoverdracht bij opvolging, toegespitst op de eigen organisatie

-Workshop kennisoverdracht bij (zwangerschaps-)vervanging

-Begeleiding medewerkers bij meester-gezel constructie, intervisie of andere gezamenlijke leerprocessen.