mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Advies & Ondersteuning Informatiemanagement

MMVos biedt graag advies en/of ondersteuning in de breedte van informatiemanagement. Dit kunnen zowel korte op zich zelf staande opdrachten zijn als langere deelname aan verandertrajecten of projecten. Een aantal voorbeelden:

Advies

  • -Toetsen waar geplande reorganisaties of andere ingrijpende ontwikkelingen wijziging van de bestaande informatiestrategie noodzakelijk maken.
  • -Meedenken over de beste kanalen om informatie intern of extern te ontsluiten.

Advies & ondersteuning

  • -Inventariseren van de informatiebehoefte van een groep gebruikers op basis van interviews. Analyse van deze behoefte, kort onderzoek naar de mogelijkheden en advies over gewenste functionaliteit.
  • -Workshop om risico's op het gebied van informatiebeveiliging en/of privacy in de eigen of gedeelde processen in beeld te krijgen.

Ondersteuning

  • -Procesbeschrijving op basis van interviews.
  • -Scoren van aanbiedingen na een offerteaanvraag op selectiecriteria.
  • -Vertalen van gebruikerswensen in een programma van eisen.